Tre företagarföreningar får dela på 400 000 kronor

Tre företagarföreningar i Örebro kommun har i år sökt stöd från landsbygdsnämnden för näringsutveckling. Nu får de dela på 400 000 kronor.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil