Kräver krafttag mot kronhjort

Lantbrukare runt Dylta och Ervalla är hårt drabbade av skador från betande kronhjort. Nu vill skötselområdet revidera sin plan och öka antalet djur som får…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil