Högfors, en liten ort med stor och spännande historia

"Någonstans finns en djup gruva som någon gång i ofredstid skall ha fyllts med koppartackor och sedan timrats igen – och sedan aldrig återfunnits.”