Länets bönder blir färre och allt äldre

Allt äldre och allt färre. Så ser Jordbruksverkets statistik ut över länets manliga jordbruksföretagare. Även de kvinnor som driver jordbruk blir äldre - men där…