Nu ska landets åkrar blomma

Havre, vete, korn och vackra blommor. I sommar fylls kanterna vid landets åkrar av doftklöver och honungsört.