Utvärdering av jourförändring klar i juni

En utvärdering ska vara klar i juni runt vad som hänt efter ändringar på Linde lasarett. Moderaterna undersöker alternativa lösningar.