Butiken i Ölmbrotorp bollas runt

Övergångsställe, hastighet och parkering. Det är många saker som stoppat den obemannade butiken i Ölmbrotorp. Om och i så fall när den kommer på plats…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil