Äggande fråga till poliser i Östernärke

Ni vet hur det är när man är ute och bilar runt på de svenska vägarna. Rätt som det är