Nyrustad kyrka i Glanshammar blir sommarkyrka i år

Nu är arbetet med att restaurera Glanshammars kyrka klart. Någon stor invigning är inte möjlig men i sommar kommer kyrkan vara en öppen sommarkyrka.