Låt inte staten överge samhällets postservice!

Samhället är i omvandling, och så gäller även hur vi kommunicerar. Förändringen går långsamt och vi befinner oss nu mellan