Säsong över men risk för utbrott kvar

Ännu har inget misstänkt eller konstaterat fall av fågelinfluensa hittats i Örebro län, men risken är inte över.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil