Säsong över men risk för utbrott kvar

Ännu har inget misstänkt eller konstaterat fall av fågelinfluensa hittats i Örebro län, men risken är inte över.