Äntligen träffas de på riktigt

Under pandemin har många ungdomar i Laxå saknat en mötesplats. Därför är återöppnandet av fritidsgården ett välkommet inslag i de ungas vardag.