Tidsfråga innan smitta når länet

Länsveterinären menar att det är en tidsfråga innan fågelinfluensan även finns i Örebro län. Länets äggproducenter gör vad de kan för att skydda sig.