Vi måste höja våra röster för att höras

I efterdyningarna av internationella kvinnodagen vill jag uppmärksamma en händelse runt kvinnosjukvården, närmare bestämt förlossningen. För ett par månader sedan