LRF söker kontakt om åkermarken

LRF Örebro vill ha en kontakt och dialog kring hur åkermarken används och ska användas. Nu har landsbygdsnämnden fått i uppdrag att svara dem.