Klart att nio länsuttrar blir med i ny miljöanalys

Nu är det klart: Länsstyrelsen i Örebro blir med på den uppföljande studien runt hur Sveriges uttrar mår. Totalt nio länsuttrar ska undersökas vad gäller…