Hovrätten säger sitt om batteriskandal

Det farliga batteriavfallet grävdes ned i stora mängder i Örebro, Kumla och Eskilstuna. Nu döms flera personer även av Göta hovrätt.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil