Örebro läns uttrar hårt drabbade av miljögifter

Uttrar i Örebro län har bland Sveriges högsta halter av miljögiftet PFOS. Det visar tidigare studier. Nu ska en ny studie göras, och Länsstyrelsen i…