Glöm Bondepraktikans tips

Jo, ni läste rätt. Jag gillar bönder. Det är lika bra att gå ut hårt direkt och tala om hur