Så kan gruvområdet och badet i Lanna utvecklas

Allt från bättre belysning vid gångvägen ner till stranden till en rejäl ny brygga och höghöjdsbana. Det finns flera förslag i olika prisklasser på hur…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil