Slopat maxtak – glatt besked för länets bönder

Den som drabbas av skador från rovdjur kommer från och med första mars i år att kunna få ekonomiskt stöd för hela de faktiska kostnaderna…