Flytta ut vaccineringen åt oss på landsbygden

 ”Vaccineringen ska vara gratis” sade Löfven. Då ska den organiseras så att den kommer ut till oss i hela länet i stället för att lokaliseras till fem platser! Vaccinsamordnaren Inger Nordin Olsson med flera måste tänka om. Sätt er in i hur verkligheten ser ut för oss som bor bor långt från Hallsberg, Örebro och andra orter. Hur det är att sitta isolerad i ett hus långt ute i skogen: sakna mobiltelefon, dator, bil och kollektivtrafik. Alla de som klarar sig själva, utan anhöriga, utan hemtjänst och annan service! Bara att få en kontakt per telefon är ett sisyfosjobb.

Det finns mängder av användbara  tomma lokaler och mötesplatser ute i bygderna, där man kan samarbeta med föreningar, företagshälsovård,  byaråd och så vidare. Det finns vårdbussar (blod, tandvård, hälsovård på väg) som kan skickas ut till småorterna.

Det blir bekvämare för medborgarna. Dessutom en miljövinst genom att lämmeltåg avbilar tillHallsberg, Conventum och fler ställen undviks.

I NA den 20 jan 2021 krävde SPFS  Kumlabygdens  ordförande Stig Blomqvist att vaccinationerna ska utlokaliseras istället för att orsaka  massor av biltransporter, parkeringsbekymmer, belastning av hemtjänst och anhöriga. Jag instämmer helt med honom.

Att uppmana den som har bil att hjälpa den som inte har bil är litet märkligt, nu när vi dagligen påminns om att hålla avstånd bland annat. Vi ska inte åka kollektivt är mantrat. Nu ska vi åka kollektivt? Jag får inte ihop det.

Omtanken om den lilla människan saknas!

Jag tänker inte kosta på en resa till Hallsberg för att ställa mig i kö för sprutan om jag skulle komma ifråga. Då får det vara.

Sonja Cederlöf Rönneshytta