Munkar, smeder och baptister verksamma i Munkerud

Munkar och lantarbetare. Duktiga smeder och baptister som höll väckelsemöten. Det finns mycket spännande historia att gräva fram runt Munkerud.