”Jag känner mig fortfarande dum – jag vet ju om detta”

Hon var helt införstådd med att man aldrig ska lämna ut bankuppgifter över telefon till någon okänd. Ändå förlorade hon 30 000 kronor när en…