”Jag känner mig fortfarande dum – jag vet ju om detta”

Hon var helt införstådd med att man aldrig ska lämna ut bankuppgifter över telefon till någon okänd. Ändå förlorade hon 30 000 kronor när en…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil