Extra sammanträde för att godkänna padelhallsplats

I onsdags hade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Laxå extra sammanträden med ett enda ärende: Att godkänna en detaljplan så det går att bygga en padelhall…