De kämpar för butik i Ramsberg

Serviceutbudet i Ramsberg utarmas allt mer. I slutet av 2020 stängdes livsmedelsbutiken efter närmare ett halvt sekel. 2019 lades skolan i byn ner. Engagemanget bland…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil