Då vi skulle lukta sprit och vara negativa

Året som de flesta beskriver som ”ett riktigt skitår” är slut och det är bara att hoppas på ett bättre

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil