Medmänniskor och sång formade Carinas liv

Med en stark utstrålning och varmt intresse för sina medmänniskor har Carina Berg blivit en välkänd person i Östernärke. Tidigt var det många kvinnor som…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil