”Arbetstid frigörs”

Efter att läst Anders Lycketegs ledare känner jag att det behövs några klargöranden när det gäller de två konstgjorda granarna på torget och hamntorget i Askersund:

Det är kommunen som köpt in granarna. Detta skedde efter dialog med föreningen Askersund i centrum och efter att anbud tagits in från flera aktörer. Valet föll sedan på det lokala alternativet Silkflower Import, med säte i Askersund, som levererade granarna och även hjälpte till att sätta upp dem.

Beslutet att köpa konstgjorda granar var inte politiskt, utan togs av Tekniska förvaltningen. De senaste åren har det blivit allt svårare att hitta lämplig gran till torget, eftersom granen inte får vara alltför otillgängligt belägen för att den ska kunna tas ut utan att marker förstörs och utan att granen går sönder. Valet stod därför i år mellan att köpa konstgjorda granar som vi kan ha i flera år, eller att inte ha några granar alls. Genom att nu ha konstgjorda granar frigörs även arbetstid på förvaltningen, att hitta, hämta och sätta upp en gran beräknas ta minst 80 arbetstimmar i anspråk varje år. 

Vi tycker att det blev väldigt fint. Granarna lyser upp i decembermörkret.

Välkommen till Askersund!

Daniel Eriksson, TF förvaltningschef Tekniska förvaltningen, Askersunds kommun