Bergsstaten sa nej till mer utredningstid vid Unden

Bergsstaten har sagt nej till EUCO Resources Swedens ansökan om att få längre tid på sig för att leta mineraler söder om Unden.