Extra driftspengar till Folkets hus och bygdegårdar

Nio Folkets hus- och bygdegårdsföreningar som förlorat intäkter på grund av coronapandemin får nu 10 000 kronor vardera från landsbygdsnämnden.