Målet: nosa upp trafikskadat vilt

300 dagar om året gäller jakt på fritiden eller eftersök av trafikskadat vilt. Jan Gustavsson är ny länsanvarig samordnare för Nationella Viltolycksrådet i Örebro län.…