Stress, stress, stress eller hur bör vi tänka nu inför jul?

Stress är vanligt före och under jul. Men måste det vara så? Hur ska vi bete oss?  – Kanske gör covid-19 att den här julen…