Pandemin ökar intresset för digitala möjligheter

Covid-19 har skyndat på utvecklingen så att vi använder kontanter i mindre utsträckning när vi handlar. Motivationen till att lära sig digital teknik har även…