Bagarstugan redo för brödbak

För hembygdsföreningen i Närkes Kil var det självklart att bagarstugan skulle fungera. Pengar från landsbygdsnämnden gjorde det möjligt. Nu hoppas de kunna utveckla verksamheten.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil