”10 vodkaflaskor och spår på gräsmattor”

Efter flera års problem med bus på nätterna valde Odenskolans fastighetsägare att sätta upp förbudsskyltar på parkeringen.– Det är för mycket spritflaskor på vår mark…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil