”10 vodkaflaskor och spår på gräsmattor”

Efter flera års problem med bus på nätterna valde Odenskolans fastighetsägare att sätta upp förbudsskyltar på parkeringen.– Det är för mycket spritflaskor på vår mark…