Intensivt bryggbygge i Hampe

I höst har det kapats och skruvats för fullt vid Hampetorps båtklubb. En ny brygga har växt fram i västra delen av hamnen.– Jag är…