De tänder eldar i mot gruvbrytning

Ett gruvbolag söker nu om förlängt tillstånd för att undersöka om det finns kobolt vid Unden.För att visa sitt missnöje kommer engagerade personer tända vårdkasar…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil