Ölmbrotorp på tur att kunna få största Lifvsbutiken i landet

Konceptet med obemannade butiker fortsätter att växa.Nu står Ölmbrotorp på tur, och blir bara bygglovet klart kommer en större Lifvs-butiksmodell att placeras där.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil