Manifestation när domstol besöker Järlefallsdammen

I samband med att mark- och miljödomstolen ska göra ett besök vid dammen i Järle planeras­ en ljusmanifestation.