Ulrika Olausson ledde en yogahelg i slutet på september. 20 deltagare kom från Mellansverige. Foto: Sofie Isaksson
Favoriterna Lillis och Hamilton. Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson
Lillis Ulrika och Hamilton i livlig kommunikation. Foto: Sofie Isaksson

Ulrika vill skapa tillit med yoga och kommunikation

Hela livet har hon sökt sanningen, velat förstå vad som är meningen med livet här på jorden. Som professor i Medie- och kommunikationsvetenskap och yogalärare har hon kommit närmare svaret.

Vad är vitsen med att leva och sedan dö?

Redan som liten minns Ulrika Olausson att hon haft en stark drivkraft till att söka sanningen och velat förstå vad som är meningen med livet.

– Som vuxen är det vanligt att man rättar sig efter samhällets normer och det man ser är som det är. Men så gör inte jag.

1993 började banan på Medie- och kommunikation vid Örebro universitet. Här kände Ulrika att hon hamnat rätt. Hon sökte sedan till forskarutbildningen, och 2005 disputerade hon.

Ulrika forskar om miljökommunikation och journalistik men blev mer och mer intresserad av hur miljöproblem diskuteras i sociala medier. Speciellt gillar hon att studera människors relation till naturen och hur de hanterar miljöproblemen.

– Många säger att naturen är där det inte finns människor, som i vildmarken eller djupt in i skogen­. Detta skapar en klyfta mellan människan och naturen, upplevelsen är att vi är utanför naturen. Och med den föreställningen ger vi oss rätten till att exploatera­ naturen.

– Som exempel: människor reser­ till Thailand eller konsumerar kött och försvarar detta trots att de har kunskapen om att det inte gynnar miljön. De legitimerar sina egna beteenden för att kunna fortsätta. Det är komplext, handlar inte om okunskap. Ska vi klara att göra något åt miljöproblem och klimatförändring behöver vi visdom. Den finns, men ligger djupt begraven.

2014 var Ulrika nära en utmattnings-kris, hon hade gått hela vägen­ till att bli professor och började fundera: vad nu då? Då fann hon yogan som öppnade nya vägar för henne.

Kort därefter utbildade hon sig till yogalärare. Hon tycker att hon hittar en annan dimension i yogan – upplevelsen i sig själv. Ulrika menar att allt hänger samman, att vi verkligen hänger samman: djuren, människan och naturen.

– Jag har landat i att det är inte den intellektuella förståelsen som är viktig utan en upplevelse av sanning.

Yoga betyder förena.

– Det mesta är konstruerat av oss människor. Det är vi som byggt nationsgränser, normer osv. Vetenskapen kan inte rå på egoism, girighet, makt utan då krävs den andra dimensionen – som yogan står för – med visdom och andlighet för att göra en förändring eller få förståelse.

Ulrikas favorituttryck är tillit, vilket hon menar saknas i vårt samhälle i dag.

– Vi har inte tillit till demokratin­, vetenskapen, varandra, naturen eller till någon större kraft. Det är klart att människor mår dåligt då vi inte känner gemenskap. Jag vill bidra till att tilliten växer sig starkare. Här vill jag kommunicera genom yoga för en bättre tillit. Tillit för att kunna skapa en ny värld och inte den polarisering vi ser i dag på jorden.

– I denna värld är det en maskulin energi som barkat åt skogen­, tappat kontrollen. Vi måste själva ta ansvar och begränsa oss själva och för det krävs tillit.

Ulrika går inte in i konflikterna som kokar på sociala medier. Men hon tror att det är bra att männi­skors tankar blottläggs och kommer till kommunikativt uttryck i stället för att ligga tysta och gro.

– Ju fler jag kan få med i en gemenskap och förändra till att leva i kärlek och frid, desto bättre. För mig är det en absolut sanning att vi alla är ett, avslutar Ulrika.