Öppet att söka krispengar till lokaler som förlorat intäkter

Fram till den 15 november finns möjlighet att söka riktat krisstöd till allmänna samlingslokaler. Till gruppen som berörs hör både bygdegårdar och Folkets hus.