Allt fler säljer lokala produkter

Lokala kassen Örebro, Närmat, gårdsbutiker och REKO-försäljningar. Hur många försäljnings­kanaler av lokalproducerad mat får plats? Några av de nyaste ser varandra som komplement.