Stortorget i Örebro under Hindersmässoveckan. Foto: Arkiv: Rolf Johnsson

Marknaden under Hindersmässan 2021 ställs in

Marknaden under Hindersmässoveckan ställs in på grund av coronapandemin. Den samlar uppskattningsvis 80 till 120 000 besökare.

Tekniska nämnden beslutade under torsdagen den 15 oktober att inte ansöka om markupplåtelse hos polismyndigheten för marknaden, vilket betyder att marknaden inte kommer att genomföras.

Det är alltså själva marknaden under Hindersmässoveckan som kommer att ställas in.

Övriga arrangemang under Hindersmässoveckan som andra aktörer brukar anordna, till exempel föreläsningar, workshops och seminarium är något som inte Örebro kommun beslutar om.

– Marknaden är en älskad mötesplats som genomförts årligen under flera hundra år. Det är klart att det utifrån ett historiskt perspektiv är ett unikt beslut att ställa in marknaden under Hindersmässan, men vi lever i en historiskt omvälvande tid och utifrån förutsättningarna så är det ett självklart beslut att ta, säger Ullis Sandberg, ordförande programnämnd Samhällsbyggnad i en pressinfo.

Marknaden under Hindersmässoveckan som enligt lång tradition arrangerats i januari under fyra dagar, brukar samla omkring 155 utställare och ha uppskattningsvis  80 000 – 120 000 besökare.

– Marknaden är en stor folkfest i Örebro som varje år samlar många människor på en liten yta. Hur pandemin utvecklar sig framåt vet vi ingenting om, med det finns all anledning att tro att pandemin inte är över i januari så jag ser det som naturligt att kommunen ställer in, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, Region Örebro Län.