Utvecklingsbolag kan bli nästa steg

Samverkarna i Östernärke vill se möjligheterna – inte allt som kan upplevas som svårigheter. Högt på agendan står ett utvecklingsbolag, och föreningen sneglar även på…