Lerbäcks teater smyger igång i begränsad skala

Från att inte ha kunnat spela alls är nu verksamheten på Lerbäcks teater igång igen i begränsad skala. Repetitionerna för höstens deckargåta pågår för fullt…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil