Sänkt lastkapacitet på grund av lågt vattenstånd

Vinöfärjan har fått sätta ner sin maximala lastkapacitet till 40 ton mot normalt 60 ton. Det låga vattenståndet i Hjälmaren är anledningen.– Det här är…