Jordbruksmark fortfarande hotad

En nöjd politiker och mer skeptiska lantbrukare. Efter nästan fyra år är Kumlas nya översiktsplan klar.  Trots förändringar är fortfarande drygt 500 hektar jordbruksmark utpekad…