Vattenförbund hotas med vite

Länsstyrelsen i Sörmland har beslutat om ett föreläggande gällande tappningen i Hjälmaren vid Hyndevadsdammen. Om vattenförbundet inte omedelbart börjar att tillämpa den nivå om tre…