De har skrivit bok om Luckebo

Efter 13 år är Carina Stjernström och Birgitta Berg äntligen i mål. Nu är deras bok om Luckebo by färdig, tryckt och har börjat säljas.